14. feb, 2021

Fiskum Bondeungdomslag

Hentet fra DT&BB 14. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no