15. feb, 2021

Fiskum kino viser "Big Fella"

Hentet fra Buskeruds Blad 15.februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no