15. feb, 2021

Treningslengder i Vikersundbakken

Som en ser av lengdene er bakken bygd ut et par ganger etter 1946.
Men dette var langt den gang da.

Hentet fra Buskeruds Blad 15.februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no