15. feb, 2021

Det settes opp ekstratog til NM på ski

Hentet fra Buskeruds Blad 15.februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no