15. feb, 2021

Noen rangler ble dyrere enn andre den gang også...

Hentet fra Buskeruds Blad 15.februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no