16. feb, 2021

Vikkollen - del 2

Fortsettelse fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad 16. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no