18. feb, 2021

Den beste norgesreklame - del 3

Bildet er en fortsettelse av bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende 18. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no