18. feb, 2021

Den beste norgesreklame

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende 18. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no