18. feb, 2021

Det var da en fin bensinpris

Hentet fra Drammens Tidende 18. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no