18. feb, 2021

Anders sanden ny formann i Haug Samlingsparti

Hentet fra Drammens Tidende 18. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no