19. feb, 2021

Markensstart på Kongsberg

Hentet fra Drammens Tidende 19. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no