20. feb, 2021

Hoppbakken i København

Hentet fra Laagendalsposten 20. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no