21. feb, 2021

Søndagsskole i skolens lokaler på Horne

Hentet fra Buskeruds Blad 21.02.1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no