21. feb, 2021

NM på ski er i full gang

Hentet fra Ringerikes Blad 21.02.1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no