21. feb, 2021

Polet stenges under marken

Hentet fra Buskeruds Blad 21.02.1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no