22. feb, 2021

Minneord om Maurice Olaussen

Hentet fra Buskeruds Blad 22. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no