23. feb, 2021

Kongsbergmarken uten fyll og spetakkel

Hentet fra Drammens Tidende 23. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no