23. feb, 2021

Kommunalt nytt fra Nedre Eiker del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende 23. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no