27. feb, 2021

Kommer tid kommer råd

Hentet fra Drammens Tidende 27 februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no