28. feb, 2021

Norsk Sovjetrussisk samband avdeling Vestfossen

Hentet fra Drammens Tidende 28. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no