6. mar, 2021

Ferdighetsmerke på ski i regi av Falk Vendelborg

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 6. mars 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no