12. mar, 2021

Det blir fortsatt melkerasjonering

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 12. mars 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no