23. mar, 2021

Skomaker skomaker bli ved din lest - Skarud fyller 70 år.

Hjalmar Skarud ble født på Skarrud 23. mars 1876.
Foreldrene var Olaves Nilsen Skarrud og Birgitte Johannesdatter.
16. april ble gutten døpt for Nils Hjalmar i Fiskum kirke.
14. oktober 1900 giftet han seg med Anne Marie Dørjebru i Fiskum kirke.
På denne tiden bodde de begge i Oslo.
Han opererte som skomaker og hun som syerske.
Da de kom tilbake fra Oslo slo de seg ned på hennes hjemplass i bunnen av Lundebakken.
Anna døde i 1932.
Hjalmar ble boende i Dørjebru til han døde 1. august 1960.

(Det finnes en artikkel om skomakeren i bunnen av Lundebakken i Eikerminne fra 2004. Ført i pennen av Bent Ek)

Notisen fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende torsdag 21. mars 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no