25. mar, 2021

Spikerrasjoneringen oppheves

Hentet fra Drammens Tidende mandag 25. mars 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no