1. apr, 2021

Utdeling av tørket frukt

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 1. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no