1. apr, 2021

Frihetsgaven fra Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 1. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no