5. apr, 2021

Eilert Berg ny telegrafbestyrer i Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende fredag 5. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no