9. apr, 2021

Men var det herr eller fru Skarning som skulle ruge...?

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 9. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no