9. apr, 2021

Ett år siden de tyske troppene inntok landet

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 9. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no