9. apr, 2021

Sjokoladerasjoneringen

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 9. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no