10. apr, 2021

Norsk brevklubb - datidens "Tinder"

Dette var vel datidens "Tinder".

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 10. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no