10. apr, 2021

Har grisemat - trenger hus og stell...

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 10. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no