13. apr, 2021

Rasjoneringen på damestrømper

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 13. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no