15. apr, 2021

Eiker Kvikk med fotballkveld på middelskolen

Hentet fra Drammens Tidende mandag 15.april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no