15. apr, 2021

1. tropp Hokksund-speiderne er 30 år

Hentet fra Drammens Tidende mandag 15.april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no