17. apr, 2021

Utdeling av rasjoneringskort i Nedre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 17. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no