18. apr, 2021

Arnardo til Vikersund 24. april

Hentet fra Drammens Tidende påskeaften 20. april 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no