18. apr, 2021

Eiker Kvikk med fotballtrening og generalforsamling.

18.april 1946 var en skjærtorsdag.
Da kom det ingen aviser.
Så lite stoff fra påskedagene 1946 foreløpig.
Men her er en annonse fra Eiker-Kvikk.

Hentet fra Drammens Tidende påskeaften 20. april 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no