20. apr, 2021

Hokksund kino 2. påskedag

Hentet fra Drammens Tidende lørdag (påskeaften) lørdag 20. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no