20. apr, 2021

Foran våronna på Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag (påskeaften) 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no