20. apr, 2021

Den offisielle værmeldingen for dagen i dag 1946

Hentet fra Drammens Tidende lørdag (påskeaften) 20. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no