23. apr, 2021

Eker skytterlag har hatt terrengsskytningsstevne

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 23. april. 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no