25. apr, 2021

Mina Olsen er død

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 25. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no