26. apr, 2021

Lo vil ha lovfestet fri 1. og 17. mai

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 26. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no