27. apr, 2021

"Flyvåpenet i trening og kamp"

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 27. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no