27. apr, 2021

Kom på ferie fra Canada i 1939 - fortsatt ikke hjemme igjen!

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 27. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no