30. apr, 2021

Ole og Marie Hole feirer sølvbryllup

Ole og Marie feirer sølvbryllup ja.
Og hvis du sjekker denne datoen for 25 år siden.
I den gang da 1921. Så finner du lysningen.

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 30. april 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no