30. apr, 2021

Sentral-yrkesskole til Drammen

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 30. april 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no