30. apr, 2021

Haugsund Meieri - en 50 års beretning

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 30. april 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no