4. mai, 2021

Krogstad cellulose utparsellerer tomter til arbeiderne

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 4. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no